Anıtkabir Nerede – Nasıl Gidilir?

Anıtkabir Nerede – Nasıl Gidilir?

Sevgili Seyyahlar bu yazımızda sizlere Anıtkabir Nerede – Nasıl Gidilir? Anıtkabir Tarihçesi & Gezilecek Yerler? hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Anıtkabir Tarihçesi

Anıtkabir, eski adı Rasathane olan tepede şimdiki adıyla Anıttepe’de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için yapılan anıt mezardır. Anıtkabir’de Cumhurbaşkanlarımızdan  İsmet İnönü’nün kabri de bulunmaktadır.

Atatürk, 1923 yılında bir konuşmasında ölümü sonrasında Çankaya’ya gömülmesi konusunda isteğinden bahsetmiştir. Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır ifadesini kullanmıştır.

Anıtkabir’in inşası için başlatılan bir yarışma ile jüri tarafından üç proje seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu projeler içerisinden Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda’nın projesini seçmiştir. Fakat projenin bu haliyle uygulanamayacağına kanaat getiren hükümet projede yapılan değişiklikler sonrası uygulamaya daha uygun hale getirmiştir.

Anıtkabir inşaatına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanmıştır. İnşaat dokuz yıl sürmüştür ve dört aşamalı olarak 1953 yılında tamamlanmıştır.

Anıttepe (Rasathane)

Daha öncesinde gözlem istasyonu yer alması sebebiyle Rasathane ismi ile anılan tepeye Anıttepe ismi verilmiştir. Bu tepede M.Ö 12. yüzyıllara ait Frig uygarlığının mezarları (Tümülüsler) yer almaktaydı. Yapılan kazı çalışmaları sonrasında bu kalıntılar müzeye gönderilmiş ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi içerisinde sergilenmektedir.

Anıtkabir’in Mimari Özellikleri

Türk mimarlığında 1940-1950 yılları arası, “II. Ulusal Mimarlık Dönemi” olarak adlandırılır. Bu dönemde daha çok anıtsal yönü ağır basan, simetriye önem veren, kesme taş malzemenin kullanıldığı binalar inşaa edilmiştir. Anıtkabir bu dönem özellikleri ile birlikte Anıtkabir’de Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerine ve süsleme öğelerine yaygın şekilde rastlanmaktadır.

Anıtkabir yapımında beton üzerine dış kaplama malzemesi olarak kolay işlenebilen gözenekli, çeşitli renklerde traverten, mozole içi kaplamalarında ise mermer kullanılmıştır.

Heykel grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonlarında kullanılan beyaz travertenler Kayseri Pınarbaşı İlçesi’nden, kulenin iç duvarlarında kullanılan beyaz travertenler ise Polatlı ve Malıköy’den getirilmiştir. Kayseri Boğazköprü mevkiinden getirilen siyah ve kırmızı travertenler tören meydanı ve kulelerin zemin döşemelerinde, Çankırı Eskipazar’dan getirilen sarı travertenler zafer kabartmaları, şeref holü dış, duvarları ve tören meydanını çevreleyen kolonların yapımında kullanılmıştır.

Şeref holünün zemininde kullanılan krem, kırmızı ve siyah mermerler Çanakkale, Hatay ve Adana’dan, şeref holü iç yan duvarlarında kullanılan kaplan postu Afyon’dan, yeşil renk mermer Bilecik’ten getirilmiştir. 40 ton ağırlığındaki yekpare lahit taşı Adana’nın Osmaniye İlçesi’nden, lahitin yan duvarlarını kaplayan beyaz mermer ise Afyon’dan getirilmiştir.

Bütün bu özellikleriyle yapıldığı dönemin en iyi örneklerinden biri olan Anıtkabir yaklaşık 750.000 m² lik bir alanı kaplamakta olup, Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır.

Barış Parkı

Barış Parkı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca ” Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ” özdeyişiyle hareket ettiğinden bu söylemden ilham alınarak yapılmıştır. Barış Parkı yabancı ülkelerden ve Türkiye’nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlar dikilerek ağaçlandırılmıştır.

Bu fidanlar Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Afganistan, A.B.D., Almanya, Avusturya, Belçika,  Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Mısır, Norveç, Portekiz, Yugoslavya ve Yunanistan’dan getirilmiştir. Bugün Barış Parkı’nda 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı, ağaççık ve süs bitkisi yer almaktadır. Ancak buradaki ağaçların boyları kısa tutulup Anıtın her yerden görünmesi amaçlanmıştır.

Anıt Bloku

Anıt Bloku Aslanlı Yol, Tören Meydanı ve Mozele olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir.

Anıtkabir’in içinde on adet kule bulunmaktadır. Kuleler simetrik bir biçimde yerleştirilmiştir. Kulelerin isimleri ulusumuzun ve devletimizin oluşumunda büyük tesirleri olan yüce kavramlardan yola çıkarak verilmiştir. Kuleler 12 x14 x7,20 m. boyutlarında dikdörtgen plan üzerine kurulmuş üzeri piramit biçiminde çatılarla örtülüdür. Çatıların tepelerinde, eski Türk çadırlarında görülen tunç mızrak ucu vardır. Eski Türk kilim desenlerinden alınmış geometrik süslemeler, fresk tekniğinde uygulanmıştır.

Aslanlı Yol

Ziyaretçileri Atatürk’ün yüce huzuruna hazırlamak için yapılmış olan 262 m. uzunluğundaki yolun iki yanında oturmuş pozisyonda 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Bilindiği üzre bizim kültürümüzde aslan gücü temsil eder ve bu aslanlar 24 Oğuz boyunu temsil etmektedir. Aslanların karşılıklı bakışması ise milletimizin birlik ve bütünlüğünü ifade eder. Anıta doğru sıralanan aslanların başları öne eğik şeklindedir. Anadolu’da uygarlık kuran Hititlerin sanat üslubu ile yapılan aslan heykelleri kuvvet ve sükûneti temsil etmektedir. Heykeller Hüseyin Özkan tarafından yapılmıştır.

Bayrak Direği

Anıtkabir’de 33 buçuk metre uzunluğunda bayrak direği 1946 yılında Nazmi Cemal adlı kişi tarafından ABD den gelmiştir. Avrupa’daki tek parça çelik bayrak direklerinin en yükseğidir. Direğin 4 metresi kaidenin altında kalmaktadır. Bayrak direğinin kaidesinde yer alan kabartmada; meşale Türk medeniyetini, kılıç taarruz gücünü, miğfer savunma gücünü, meşe dalı zaferi, zeytin dalı ise barışı simgelemektedir. Türk bayrağı, ulusumuzun yurdunu savunma, zafer kazanma, barışı koruma ve uygarlık kurma gibi yüce değerleri üzerinde dalgalanmaktadır. Kabartma Kenan Yontuç tarafından yapılmıştır. Bu direkte bulunan Türk bayrağı ihtişamıyla görenleri hayran bırakmaktadır.

 Tören Meydanı

Aslanlı yolun bitiminde 129×84,25 metre boyutlarında 15 bin kişi kapasiteli tören meydanı bulunmaktadır. Siyah, kırmızı, sarı ve beyaz renkte traverten taşlardan oluşan tören meydanı 373 adet halı ve kilim deseni biçiminde döşenmiştir.

İstiklal Kulesi

İstiklal Kulesi Aslanlı yolun sağ başındaki yer almaktadır. Kulenin iç duvarlarında bulunan kabartmada, ayakta duran ve iki eliyle kılıç tutan bir gencin yanında bir kaya üzerine konmuş kartal figürü görülmektedir. Bu figürlerin her biri ayrı anlam içermektedir. Kartal, mitolojide ve Selçuklu sanatında gücün, istiklâl ve bağımsızlığın sembolü olarak tasvir edilmiştir. Kılıç tutan genç ise istiklali savunan Türk milletini temsil etmektedir. Kabartma Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır. Kulede Anıtkabir maketi ile Anıtkabir’i tanıtıcı ışıklı panolar yer almaktadır.

Hürriyet Kulesi

Hürriyet Kulesi Aslanlı Yol’un sol başında bulunmaktadır. Hürriyet Kulesi içindeki kabartmalar vardır. Burada elinde kağıt tutan melek figürü ile meleğin yanında şaha kalkmış bir at tasvir edilmiştir. Bu figürler kulenin isminden de anlaşılacağı gibi hürriyetle ilgilidir. Melek figürü bağımsızlığın kutsallığını, elindeki kağıt “Hürriyet Beyannamesi”ni sembolize etmektedir. At figürü ise hürriyet ve bağımsızlık sembolüdür. Kabartma Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır. Kule içinde Anıtkabir’in inşaat çalışmalarını gösteren fotoğraf sergisi ve inşaatta kullanılan taş örnekleri vardır.

OKUMALISIN  Antalya Ters Ev Aksiyon Parkı Nerede-Nasıl Gidilir?

Zafer Kulesi

Bu Kulenin duvarlarında Atatürk’ün elde ettiği 3 önemli zaferin tarihleri ve bu zaferlerle ilgili sözler bulunmaktadır. Kulenin içinde ise 19 Kasım 1938 yılında Atatürk’ün naaşını İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndan alarak Sarayburnu’nda donanmaya teslim eden top arabası sergilenmektedir.

Mehmetçik Kulesi

Mehmetçik Kulesi Aslanlı yolun bitiminde sağda yer almaktadır. Kulenin dış kısmında yer alan kabartmada; cepheye gitmekte olan Mehmetçiğin evinden ayrılışı anlatılmıştır. Bu kompozisyonda, elini asker oğlunun omuzuna atmış onu vatan için savaşa gönderen hüzünlü, fakat gururlu anne tasvir edilmiştir. Kabartma Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır.

Barış Kulesi

Barış Kulesinin iç duvarında Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini dile getiren bir kabartma bulunmaktadır. Bu kabartmada çiftçilik yapan köylüler ve yanlarında kılıcını uzatarak onları koruyan bir asker figür tasvir edilmiştir. Bu asker barışın sağlam ve güvenli kaynağı olan Türk ordusunu sembolize etmektedir. Bu şekilde insanlar Türk ordusunun sağladığı huzur ortamı içinde günlük hayatlarını devam ettirmektedirler. Kabartma, Nusret Suman tarafından yapılmıştır. Barış Kulesinin içinde ise Atatürk’ün 1935-1938 yılları arasında kullandığı Lincoln marka tören ve makam otomobilleri sergilenmektedir.

23 Nisan Kulesi

Kulenin iç duvarında 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını temsil eden bir kabartma yer almaktadır. Bu kabartmada, ayakta duran kadının tuttuğu kâğıdın üzerinde 23 Nisan 1920 yazılıdır. Kule ismini bu kabartmadan almıştır. Kadının diğer elinde Millet Meclisimizin açılışını simgeleyen bir anahtar bulunmaktadır. Kabartma, Hakkı Atamulu tarafından yapılmıştır. 23 Nisan Kulesinde Atatürk’ün 1936-1938 yılları arasında kullandığı Cadillac marka özel otomobili sergilenmektedir.

Misak-ı Milli Kulesi

Misak-ı Milli Kulesi Müzenin girişinde bulunmaktadır. Kuledeki kabartma, tek vücut olarak kenetlenmemizi sembolize etmektedir. Kabartma, bir kılıç kabzası üzerinde üst üste konmuş dört elden ibarettir. Bu komposizyon Türk vatanının kurtarılması için içilen millet andını ifade etmektedir. Kabartma Nusret Suman tarafından yapılmıştır.

Misak-ı Milli Kulesinin ortasında Anıtkabir’de icra edilen törenlere katılan heyetlerin özel defteri imzalamaları için imza kürsüsü vardır. Müzenin girişi olan bu kulede bulunan aktüalite panolarında Anıtkabir’de yapılan önemli törenlere ait fotoğraflar da sergilenmektedir.

İnkılap Kulesi

Müzenin devamı olan bu kulede Atatürk’ün giydiği elbiseler sergilenmektedir. Kulenin iç duvarında yer alan kabartmada zayıf, güçsüz bir elin tuttuğu sönmek üzere olan bir meşale, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nu simgelemektedir. Güçlü bir elin göklere doğru kaldırdığı ışıklar saçan diğer bir meşale ise, yeni Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk’ün Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı inkılâpları simgelemektedir. Kabartma Nusret Suman tarafından yapılmıştır.

Cumhuriyet Kulesi

Cumhuriyet Kulesi Sanat Galerisi’nin giriş kısmıdır. Bu kulenin duvarlarında Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili şu özlü sözü bulunmaktadır. “En büyük gücümüz, en güvenilir dayanağımız, ulusal egemenliğimizi kavramış ve onu eylemli olarak halkın eline vermiş ve halkın elinde tutabileceğimizi gerçekten kanıtlamış olduğumuzdur.”

Cumhuriyet Kulesinin içinde, Atatürk’ün öğrenim gördüğü Manastır Askeri İdadisi ile Sivas ve Erzurum Kongre binaları ve I. T.B.M.M. binalarının maketleri ve o dönemlere ait fotoğraflar sergilenmektedir.

Müdafa-i Hukuk Kulesi

Müdafa-i Hukuk Kulesinin duvarının dış yüzeyinde yer alan kabartmada, Kurtuluş Savaşımızda ulusal birliğimizin temeli olan Müdafaa-i Hukuk dile getirilmektedir. Kabartmada, bir elinde kılıç tutarken diğer elini ileri uzatmış sınırlarımızı geçen düşmana “Dur!” diyen bir erkek figür tasvir edilmiştir. İleri uzatılan elin altında bulunan ulu ağaç yurdumuzu, onu koruyan erkek figürü ise kurtuluş amacıyla birleşmiş olan milletimizi temsil etmektedir. Kabartma Nusret Suman tarafından yapılmıştır.

Kadın Heykel Grubu

İstiklal Kulesinin hemen önünce bulunan 3 kadın heykeli vardır. Bu kadın heykeller üzerine ulusal giysiler bulunmaktadır. İki kadının ellerinde tuttuğu ve yere kadar uzanan çelenk bereketli yurdumuzu ifade eder. Soldaki kadın heykeli elindeki kapla Atatürk’e tanrıdan rahmet dilemektedir. Ortadaki kadın ise eliyle yüzünü kapatmış ve ağlamaktadır. Atatürk’ün ölümünün derin acısı içinde bile gururlu, ağırbaşlı ve azimli oluşunu dile getirmektedir. Kadın Heykel Grubu, Hüseyin Özkan tarafından yapılmıştır.

Erkek Heykel Grubu

Hürriyet Kulesi’nin önünde üç erkekten oluşan heykel grubu bulunmaktadır. Sağdaki erkek başında miğferi ve kalın kaputu ile Türk askerini temsil ederken, onun yanında elinde kitabı ile Türk gençliğini ve aydın insanı, biraz gerisinde ise yerel kıyafetlerle Türk köylüsü temsil edilmiştir. Her üç heykelin yüzünde derin acı ile Türk milletinin kendine özgü ağırbaşlılığı ve yüksek irade gücü dile getirilmiştir. Heykel grubu, Hüseyin Özkan tarafından yapılmıştır.

Mozole

Mozole 72 x 52 x 17 m. boyutlarında uzunca dikdörtgen bir plan üzerine kurulmuş olup, ön ve arka sekiz, yan cepheler ise 14.40 m. yüksekliğinde ondört kolonatla çevrelenmiştir. Mozole cephesinde, solda Atatürk’ün Türk gençliğine hitabı, sağda ise Cumhuriyet’in kuruluşunun 10. yıldönümünde söylediği nutku bulunmaktadır. Harfler taş kabartma üzerine altın yaldızlarla yazılmıştır.

Anıtkabir’in en önemli bölümü olan mozoleye çıkan 42 basamaklı merdivenlerin ortasında “hitabet kürsüsü” yer almaktadır. Mermer kürsünün tören meydanı cephesi dairesel geometrik motiflerle süslü olup, ortasında Atatürk’ün “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü yazılıdır. Kürsü Kenan Yontuç tarafından yapılmıştır.

Şeref Holü

Şeref holünde bronz kapılar bulunmaktadır. Giriş kısmında sağda Atatürk’ün 29 Ekim 1938 tarihli Türk ordusuna son mesajı, solda ise 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Atatürk’ün ölümü üzerine yayınladığı 21 Kasım 1938 tarihli Türk milletine taziye mesajı yer almaktadır. Bu iki yazıt Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981’de yazılmıştır.

Giriş kısmının tam karşısında büyük pencerenin yer aldığı nişin içinde, Atatürk’ün sembolik lahdi yer almaktadır. Lahit taşı tek parça kırmızı mermer olup 40 ton ağırlığındadır. Lahit taşının yer aldığı bölüm ise beyaz Afyon mermeri ile kaplıdır. Şeref holünün zemini Adana ve Hatay’dan, yan duvarları ise Afyon ve Bilecik’ten getirilen kırmızı, siyah, yeşil ve kaplan postu mermerlerle kaplanmıştır.

Mezar Odası

Mustafa Atatürk’ün aziz naaşı, mozolenin zemin katında doğrudan doğruya toprağa kazılmış bir mezarda yer almaktadır. Mozolenin birinci katı olan şeref holündeki sembolik lahit taşının tam altında bulunan mezar odası Selçuklu ve Osmanlı mimari stilinde sekizgen planlı olup, piramidal külahlı, tavanı geometrik motifli mozaiklerle süslenmiştir. Zemin ve duvarlar siyah, beyaz, kırmızı mermerlerle kaplıdır. Mezar odasının ortasında kıble yönünde kırmızı mermer sanduka bulunmaktadır. Mermer sandukanın çevresinde bütün illerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gönderilen toprakların konulduğu pirinç vazolar bulunmaktadır.

OKUMALISIN  Osmaneli Gezi Rehberi Nerede – Nasıl Gidilir?

İsmet İnönü Lahiti

Barış ve Zafer Kuleleri arasında yanları açık sütunların oluşturduğu galerinin ortasında 25 Aralık 1973 yılında vefat eden Türk Milli Mücadelesinin Batı Cephesi komutanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün sembolik lahdi yer almaktadır. Mezar odası alt katta yer almaktadır.

İsmet İnönü, Anıtkabir’e 28 Aralık 1973’te Bakanlar Kurulu Kararı ile defnedilmiştir.

Anıtkabir Atatürk Müzesi

Anıtkabir Atatürk Müzesi, 21 Haziran 1960 tarihinde açılmıştır. Bu müzede Atatürk’ün hediye edilen armağanlar, kullandığı eşyalar ve giysileri sergilenmektedir. Atatürk manevi kızları A. Afet İnan, Rukiye Erkin ve Sabiha Gökçen, Atatürk’ün eşyalarının bazılarını müzeye bağışlamıştır. Anıtkabir Proje Yarışması şartlarına uygun olarak, Misak-ı Milli ve İnkılâp kuleleri arasındaki bölüm müze olarak belirlenmiştir.

Anakaraya gelip de Anıtkabir’i görmemenin büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Özel günlerde büyük bir insan seli yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok turist ulu önderimizi ziyaret ediyor. 7den 70 e her yaştan insanı görebilirsiniz. Özellikle askerlerin nöbet değişimlerini kaçırmayın derim. Ayrıca buraya tur ile rehber eşliğinde gelmek daha fazla bilgi almak adına faydalı olacaktır.

Anıtkabir Ziyaret Saatleri

Açılış Saati : 09.00

Kapanış Saati : 17.00

Tarih aralıklarına göre kapanış saati farklılık gösterebiliyor.

01 Kasım – 31 Ocak 09:00 16:00

15 Mayıs – 31 Ekim 09:00 17:00

01 Şubat – 14 Mayıs 09:00 16:30

Haftanın her günü ziyarete açık olan Anıtkabir, 10 Kasım gibi yılın belli günlerinde protokolü de ağırladığı için ziyaret saatlerinde ufak değişiklikler söz konusu olabiliyor. Ancak bu değişiklikler kısıtlamadan daha çok, ziyaret saatlerinin uzaması şeklinde oluyor.

Anıtkabir Giriş Ücreti

Anıtkabir’in tamamı için, yani gerek müzeler gerekse de anıt mezarın yer aldığı mozole kısmı da dâhil olmak üzere girişler ücretsizdir.

Anıtkabir Nerede’ Nasıl Gidilir?

Anıtkabir Nerede

Anıtkabir, Ankara ilinin neredeyse tam ortasında bulunmaktadır. Atatürk’ün ebedi istirahatgahının içinde bulunduğu Anıtkabir, Anıt caddesi Tandoğan, Ankara’da bulunmaktadır.

Anıtkabir’e Nasıl Gidilir?

Anıtkabir merkezi bir yerde bulunduğu için ulaşım oldukça kolaydır. Otobüs, metro, minibüs, taksi veya hususi aracınızla gidebilirsiniz

Şahsi Aracı İle Gidecekler;

Ankara İlinin Beşevler-Anıttepe olarak adlandırdığı bu alana gitmek çok kolaydır. Şehrin çoğu noktasında yönlendirici tabelalar bulunuyor. Bu tabelaları takip ederek gelebilirsiniz. Navigasyon ile gelmek isterseniz, Altta yerleştirdiğimiz harita yardımı ile kolayca gelebilirsiniz.

Otobüs ile Gelenler (Aşti’den Nasıl Gelinir)

Ankara’ya il dışından otobüs ile gelip te Anıtkabir’e gitmek isteyenler, Aşti otobüs terminali içerisinde bulunan Ankaray-Metro’ya binerek rahatlıkla gelebilirler. Otobüsten indikten sonra, Metro istasyonuna yürüyünüz. Buradan Kızılay Yönüne giden Metro’ya bininiz, daha sonra Anadolu Durağı(Eski adı: Tandoğan Durağı)’ında ininiz. Buradan Anıtkabir’e 2 dk. İçerisinde yürüyerek gidebilirsiniz.

Havayolu ile Gelenler;

Uçak ile Ankara’ya gelip buradan Anıtkabir’e Gitmek istiyorsanız eğer, 3 seçenek bulunuyor. Havaş veya Belediye Otobüsü ile ya da Taksi ile Ya da Araç kiralayarak gelebilirsiniz.

(Belko air) Havaş-Otobüs ile Gelecekseniz eğer,  Havaalanından bu otobüslere bindiğinizde sizleri 19 Mayıs stadı B kapısı – Havaş otobüs durakları-Hipodrom olarak bilinen yerde inmelisiniz. Buradan Anıtkabir yaklaşık 10 dakikalık uzaklıktadır. Yürüyerek rahatlıkla gidebilir veya bu noktadan taksi ile gidebilirsiniz.

Tren Yolu ile Gelenler;

Ankara iline Yüksek Hızlı Tren ile gelip Anıtkabir’e gitmek isteyenler; Hızlı Trenden indikten sonra aslında hiçbir toplu taşıma aracına binmeden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Sizi 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi bekliyor. Trenden indikten sonra Anadolu Meydanı olarak bilinen yere doğru yürüdüğünüz de kısa süre içerisinde ulaşacaksınız.

Karayolu ile Gelenler;

Karayolu ile kendi aracınız ile geldiyseniz eğer, Gerek İstanbul yolundan gerek Samsun yolundan, Gerekse Eskişehir yolundan gelirseniz gelin, Anıtkabir Ankara’nın En Merkezi yerlerinden bir yerindedir. Ankara şehir merkezine geldiğinizde Navigasyon kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Alta yerleştirdiğimiz Haritadan yararlanarak kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz.

Etlik-Kazım Karabekir Caddesinden,

Otobüs ile, 267 – Etlik-Beşevler Otobüs Hattı ile, Anıtkabir’in Anıttepe Spor Merkezi Giriş Kapısı yakınındaki durakta duruyor. Bu Hatla gelebilirsiniz.

Dolmuş ile gidecekseniz eğer,  Islahevi-Emek-Aşti Dolmuşlarına binip, Anadolu Bulvarı(Tandoğan Meydanı) indiğinizde yürüme mesafesindedir.

Ulus’tan Anıtkabir’e Nasıl Gidilir?

Metro İle,

Ulus Metro istasyonundan Kızılay istasyonuna giden metroya binip Kızılay’a gideceksiniz, burada aktarma yapacaksınız. Yeşil Tabelalı Ankaray-Aşti istikametine giden Ankaray’a binerek Anadolu Bulvarı Durağında ininiz. İndikten sonra yürüme mesafesindedir.

Dolmuş İle,

Ulus-Yenimahalle Dolmuş Duraklarından, Ulus – Gençlik Parkı – Bahçelievler Dolmuş Hattına binip, Anadolu Bulvarı(Tandoğan Meydanı) indiğinizde yürüme mesafesindedir.

Otobüs İle;

268-Bağlum, 100. Yıl çarşısının önünden kalkan Bağlum Otobüslerine binip, GMK Bulvarı üzerinde Anadolu Bulvarı Anıtkabir girişinde ineceksiniz.

Sıhhiye’den Anıtkabir’e Nasıl Gidilir?

Metro İle;

Sıhhiye Metro istasyonundan Kızılay istasyonuna giden metroya binip Kızılay’a gideceksiniz, burada indikten sonra aktarma yapacaksınız. Yeşil Tabelalı Ankaray-Aşti istikametine giden Ankaray’a binerek Anadolu Bulvarı Durağında ininiz. İndikten sonra yürüme mesafesindedir.

Dolmuş İle;

-Sıhhiye Üst Köprüden, Cebeci-Dörtyol-Bahçeli Dolmuşlarına binerseniz, Anıtkabir’in tam önünde inebilirsiniz.

-Sıhhiye Üst Köprüden, Cebeci Dörtyol-Teknik Okullar Dolmuşuna binip, Anadolu Bulvarı(Tandoğan Meydanı) indiğinizde yürüme mesafesindedir.

Sıhhiye Üst Köprüden, Kardelen-Çakırlar Dolmuşuna binip, Anadolu Bulvarı(Tandoğan Meydanı) indiğinizde yürüme mesafesindedir.

Sıhhiye Üst Köprüden, Batıkant-66 Dolmuşuna binip, Anadolu Bulvarı(Tandoğan Meydanı) indiğinizde yürüme mesafesindedir

Kızılay’dan Anıtkabir’e Nasıl Gidilir;

Metro İle;

Kızılay Metro istasyonundan, Yeşil Tabelalı Ankaray-Aşti istikametine giden Ankaray’a binerek Anadolu Bulvarı Durağında ininiz. indikten sonra yürüme mesafesindedir.

Otobüs İle;

340-Ege Mahallesi, Kızılay GMK Bulvarı üzerinden, 340-EGE MAHALLESİ-BEŞEVLER otobüsüne binip, Anadolu Bulvarı Anıtkabir girişinde ineceksiniz.

220-Batıkent, Kızılay GMK Bulvarı üzerinden, 220-(ÖHO)Mamak – Batıkent otobüsüne binip, Anadolu Bulvarı Anıtkabir girişinde ineceksiniz

268-Bağlum, Kızılay GMK Bulvarı üzerinden Bağlum Otobüslerine binip Anadolu Bulvarı Anıtkabir girişinde ineceksiniz.

Gezilecek Yerler Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel gezilerden ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

Değerli Okuyucularımız yazılarımızda kullandığımız resimlerin birçoğu bize ait olsa da okuyucularımızdan gelen ve internet ortamından resimler de alınarak yazılarımıza eklenmiştir. Resimlerden dolayı herhangi bir telif durumda bizlere direk İLETİŞİM ' e tıklayarak bize bildirirseniz size ait olan resimlerinizi kaldırabiliriz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.